Tối ưu pagespeed không hiển thị ảnh trong slideshow/slider

  • Không hiển thị ảnh ở thư viện slideshow (pgwSlideshow) sau tối ưu pagespeed. Cách khắc phục rất đơn giản, nguyên nhân do kỹ thuật lazyload được sử dụng cho img, bạn cần kích hoạt lazyload trước khi khởi tạo slideshow.

    Category : Pagespeed

    #pagespeed

arrow_drop_up