Lỗi không tạo được critical css trong tối ưu WordPress

  • Tối ưu pagespeed sử dụng plugin wp2speed rất hiệu quả, tuy nhiên nếu website bị lỗi 1 vài cú pháp css sẽ không thể tạo được critical css. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục.

    Category : Pagespeed

    #pagespeed

arrow_drop_up